شرکت دانش پراتیک-ایده هایی برای بی نظیر بودن
Daper co Vs Chalenges

نمونه کارهای طراحی مهندسی شرکت دانش پراتیک

شاید مهم ترین مزیت رقابتی دانش پراتیک، تیم طراحی مهندسی آن باشد. تیم داپر، نتیجه طراحی های خود را با گوشت و پوست لمس کرده و با چالش هایی که بهره بردار به خاطر طراحی ممکن است با آنها مواجه شود، دست به گریبان بوده است. گوشه ای از پروژه های طراحی که اعضای داپر در آن سهیم بوده اند در ادامه آورده شده است.

1. همکاری در جانمایی تجهیزات پلنت سورتر شرکت مس کاوان عباس آباد. مشاور اصلی در این پروژه، شرکت فنی و مهندسی روناک بوده است

Sorter-Project-daperco.com.jpg2. طراحی و اجرای واحد آبگیری کنسانتره شرکت مس کاوان عباس آباد

Filterpress-Project2-daperco.com.jpg

Filterpress-Project-daperco.com.jpg3. طراحی و اجرای ایستگاه پمپاژ شرکت مس کاوان عباس آباد

Pump-Station-Project-daperco.com.jpgPump-Station-Project2-daperco.com.jpg4. طراحی سرند ارتعاشی یک طبقه برای جدا سازی ریزدانه با ظرفیت ورودی 130 تن بر ساعت

5. مشارکت در طراحی و ساخت راک ویل کوچک جهت حفر کانال با عرض 12 سانتی متر و عمق 50 سانتی متر برای پروژه های فیبر نوری داخل شهری

6. مشارکت در طراحی و ساخت ترنچر زنجیری جهت حفر کانال با عرض 35 سانتی متر و عمق 150 سانتی متر برای پروژه های کابل کشی بین شهری و پروژه های زه کشی

تماس با ما و ثبت سفارش
بررسی اولیه پروژه توسط متخصصان
مشاوره، بررسی دیدگاه ها،امکان پذیری، منابع و محدودیت ها
رسیدن به درک مشترک و عقد قرارداد
ارائه برنامه زمان بندی انجام پروژه
انجام پروژه مطابق برنامه ارائه شده
تحویل پروژه و پایان
صفحه مناسب چاپ