شرکت دانش پراتیک-ایده هایی برای بی نظیر بودن
Daper co Vs Chalenges

با ما تماس بگیرید!

ما همراه شما در پروژه های صنعتی و معدنی هستیم.سرمایه گذاری در طراحی و مهندسی، نقطه قوت شما در رقابت با رقیبانتان خواهد بود.

آدرس دفتر: سمنان، شاهرود، میدان هفتم تیر، بلوار دانشگاه، پارک علم و فناوری استان سمنان، ساختمان مرکز رشد، طبقه اول
شماره موبایل: 09124730112 (مهندس نوری)
پست الکترونیک: info [at] daperco.com
تلفن تماس: 02332244766

نوع شخصیت:
نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:
پست الکترونیک:
متن پیام: ما منتظر پیام ها و سوالات شما هستیم!
حروف امنیتی:
تماس با ما و ثبت سفارش
بررسی اولیه پروژه توسط متخصصان
مشاوره، بررسی دیدگاه ها،امکان پذیری، منابع و محدودیت ها
رسیدن به درک مشترک و عقد قرارداد
ارائه برنامه زمان بندی انجام پروژه
انجام پروژه مطابق برنامه ارائه شده
تحویل پروژه و پایان