شرکت دانش پراتیک-ایده هایی برای بی نظیر بودن
Daper co Vs Chalenges

اصول فلوتاسيون

فلوتاسيون يا شناورسازي مهمترين و همه جانبه ترين روش كانه آرايي است. در اين روش مواد با ارزش به دليل خواص فيزيكي و شيميايي خاص، به حبابهاي هوا مي چسبند و  تشكيل كف مي دهند. گانگ (در بعضي موارد كنسانتره) در آب باقي مي ماند. فلوتاسيون يك فرآيند انتخابي است و قادر به جداسازي يك كاني خاص از مجموعه كانه مي باشد. مانند جداسازي كاني مس دار از كانه حاوي مس، موليبدن و طلا.

اصول فلوتاسيون (Principles of Flotation)
فلوتاسيون معمولاً بر روي ذرات نسبتاً ريز )كمتر از 100 μm) صورت می پذیرد چون حباب های هوا (1 mm) قادر به حمل ذرات بزرگ نخواهند بود. براي چسبيدن كاني به حباب هوا، شرط اول آبران يا هيدروفوبيک (Hydrophobic) بودن ذره است. براي اينكه ذرات آبران چسبيده به حبابهاي هوا به كف (كنسانتره) حمل شوند، بايستي حبابها پايدار باشند و در بين راه در اثر تركيدن بار خود را رها نكنند. براي آبران كردن ذرات از مواد شيميايي به نام كلكتور (Collector) و براي پايدار كردن حبابها از كف ساز (Frother) استفاده مي كنند. اغلب كانيها آبران نيستند و مواد شيميايي بايستي به پالپ اضافه شود تا آنها آبران شوند . كانيهايي كه استثناء هستند و بطور طبيعي آبران مي باشند عبارتند از: گرافيت، موليبدنيت، الماس، زغالسنگ، تالك و ...
t970815-Flotation-daperco.com.JPG
مراحل مختلف فلوتاسيون مطلوب
1.    برخورد (Collision): اولين مرحله، برخورد ذره به حباب است. هرچه ذرات كوچكتر باشند احتمال برخورد كمتر است . (معمولا ابعاد ذرات 50-100 μm و حباب 1mm می باشد.)
2.    اتصال (Attachment): وقتي كه ذره به حباب برخورد مي كند و به آن مي چسبد روي سطح آن حرکت می کند. زمان لازم براي كنار زدن لايه آب بايد كمتر از زمان سر خوردن ذره باشد.
3.    پایداری (Stability): براي انتقال ذرات متصل شده به كف (كنسانتره) پايداري حبابهاي مورد نياز ضروری است.

تماس با ما و ثبت سفارش
بررسی اولیه پروژه توسط متخصصان
مشاوره، بررسی دیدگاه ها،امکان پذیری، منابع و محدودیت ها
رسیدن به درک مشترک و عقد قرارداد
ارائه برنامه زمان بندی انجام پروژه
انجام پروژه مطابق برنامه ارائه شده
تحویل پروژه و پایان
صفحه مناسب چاپ