شرکت دانش پراتیک-ایده هایی برای بی نظیر بودن
Daper co Vs Chalenges

چگونگی تبدیل شدن بخش معدن به موتور محرکه توسعه

بخش معادن غیرنفتی حتی با احتساب صنایع معدنی در حال حاضر سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی دارد ولی بر اساس نتایج مطالعات، بخش معادن کشور حتی با وجود این سهم اندک، می تواند در آینده یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی باشد. حمید آذرمند تحلیلگر اقتصادی با واکاوی ابعاد این مساله که بخش معدن چقدر پتانسیل تبدیل شدن به پیشران توسعه اقتصاد ایران را دارد، معتقد است در شرایط فعلی که تحریمهای نفتی در کانون توجهات دشمنان قرار دارد، توسعه معادن و صنایع معدنی می تواند تا حدودی از مشکلات اقتصادی کشور بکاهد. البته توسعه معادن و صنایع معدنی کشور به اقدامات و سیاستگذاریهای گسترده و جسوران های نیاز دارد.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، حمید آذرمند افزود: مشکل مهم در زمینه توسعه معادن و صنایع معدنی کشور مساله تامین مالی است.
وی افزود: ساختار تامین مالی معادن کشور بسیار ناکارآمد است اما این مشکل را می توان با تشکیل کنسرسیوم های بزرگ معدنی و تنوع بخشی و توسعه نظام تامین مالی حل کرد.

n970813-mining-a-way-to-economic-development.jpgاین کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تفکیک نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه معادن بسیار حائز اهمیت است اظهار کرد: نقش دولت باید متمرکز بر ایجاد زیرساخت، سرمایه گذاری در اکتشافات، بهبود محیط کسب و کار و افزایش شفافیت و رقابت و زمینه سازی برای جذب سرمایه های خارجی باشد.
وی ادامه داد: در مجموع توجه به ذخایر گسترده معدنی، قابلیت رشد سریع بخش معادن، قابلیت جذب سرمایه گذاری خارجی، پایداری نسبی فعالیت های معدنی، ماندگاری طولانی سرمایه گذاری ها، پیوندهای پسین و پیشین قوی با سایر فعالیت های اقتصادی و کمک به بهبود تراز تجاری، می توان ادعا کرد بخش معادن و صنایع معدنی کشور قابلیت تبدیل شدن به یکی از پیشران های رشد اقتصادی در آینده را داشته باشد .
چگونگی نقش توسعه معادن و صنایع معدنی در توسعه اقتصاد کشور، از ابعاد قابل بررسی است. به عنوان مثال صنعت فولاد نهاده های مورد نیاز برای تولید بسیاری از صنایع ماندد خودروسازی، ساختمان، تولید تجهیزات و ماشین آلات و ... را فراهم می کند.

منبع: دنیای اقتصاد

تماس با ما و ثبت سفارش
بررسی اولیه پروژه توسط متخصصان
مشاوره، بررسی دیدگاه ها،امکان پذیری، منابع و محدودیت ها
رسیدن به درک مشترک و عقد قرارداد
ارائه برنامه زمان بندی انجام پروژه
انجام پروژه مطابق برنامه ارائه شده
تحویل پروژه و پایان

دانلود باکس

صفحه مناسب چاپ