شرکت دانش پراتیک-ایده هایی برای بی نظیر بودن
Daper co Vs Chalenges

میکسرها و کاندیشنرهای دانش پراتیک

میکسرها (Mixer) و کاندیشنرها (Conditioner)، اجزا جدا نشدنی پلنت های معدنی و مخصوصا فلوتاسیون هستند. هدف از این تجهیزات جلوگیری از ته نشین شدن پالپ (Pulp)، همگن کردن اسلاری یا دوغاب (Slurry) و یا حل کردن دو ماده در یکدیگر است. هدف از هم زدن، حجم و خواص دوغاب یا سیال ورودی و خروجی، دانسیته پالپ و محدودیت های جانمایی از مهم ترین پارامترهای طراحی میکسرها و کاندیشنرها هستند.

تیم دانش پراتیک بر اساس اطلاعات دریافت شده از کارفرما، ابعاد تانک، توان مورد نیاز، تعداد و ابعاد پره های ایجاد اغتشاش (Baffles)، تعداد طبقات، زاویه و ابعاد پروانه های هم زن (Impeller)، جنس قطعات و همچنین زمان ماند لازم جهت دستیابی به نتیجه هدف مخاسبه شده و بر اساس آن طراحی انجام می گیرد. این تجهیزات به گونه ای طراحی می شوند که راندمان بالا و عملکرد بهینه، عمر بالا و راحتی در نگهداری و تعمیرات ویژگی اصلی آنها باشد.

Mixer-Tank-daperco.com.JPGدر قسمت های مختلف یک پلنت فلوتاسیون مانند قبل از ورود اسلاری به سلول های رافر به منظور دستیابی به یک اسلاری همگن، در واحد آماده سازی مواد شیمیایی (Dosing) به منظور حل کردن دارو ها (کلکتور، فلوکولانت، کف ساز و ...) در آب جهت استفاده در خط فلوتاسیون، در قسمت هایی که باید از ته نشین شدن اسلاری جلوگیری نمود مانند مخزن آماده سازی قبل از فیلترپرس و...، همزن ها، میکسرها و کاندیشنرها کاربرد دارند و مورد استفاده قرار می گیرند.

Mixer-Tank-Meskavan-daperco.com.jpgبرای طراحی و ساخت همزن ها، میکسرها و کاندیشنرها، دانش پراتیک از ابتدا در کنار شماست و با استفاده از تجربه و توانایی های خود می تواند شما را در دستیابی به نتیجه رضایت بخش و بهینه با در نظر گرفتن  شرایط اقتصادی سرمایه گذار همراهی نماید. تیم داپر به کار خود عشق می ورزد و با خود عهد کرده است که خود را از کارفرما جدا ندیده و منفعت را بر کیفیت ارجح نداند.

تماس با ما و ثبت سفارش
بررسی اولیه پروژه توسط متخصصان
مشاوره، بررسی دیدگاه ها،امکان پذیری، منابع و محدودیت ها
رسیدن به درک مشترک و عقد قرارداد
ارائه برنامه زمان بندی انجام پروژه
انجام پروژه مطابق برنامه ارائه شده
تحویل پروژه و پایان
صفحه مناسب چاپ