شرکت دانش پراتیک-ایده هایی برای بی نظیر بودن
Daper co Vs Chalenges

خدمات مشاوره مهندسی دانش پراتیک

مهندسان شرکت دانش پراتیک آماده ارائه خدمات مشاوره در زمینه های امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی، پیاده سازی فرآیندهای سازمانی و پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات برای پلنت ها و کارخانه های معدنی هستند. هر کدام از این موارد برای احداث و بهره برداری از یک پلنت معدنی ضروری و حیاتی است و باید در زمان مناسب و صحیح به آن بها داده شود.

-    مطالعات امکان سنجی (Feasibility Study)

اولین گام در مسیر احداث یک کارخانه فرآوری و معدنی، بررسی ارزش سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مورد آن بر مبنای نتایج اکتشافی، نتایج آنالیزها و آزمایشات، امکانات فنی، اقتصادی، بازرگانی و ... است. هر آنچه که در ذهن سرمایه گذار است باید به روی کاغذ منتقل شود و با تجربه، دانش فنی، مطالعات بازار، زیرساخت های مورد نیاز، مطالعات مهندسی پایه و طراحی اولیه، میزان تولید  بهینه، نقدینگی پروژه، تهدیدها و فرصت های خارج از مجموعه و هر عاملی که می تواند در دستیابی به موفقیت در اجرای پروژه تاثیرگذار باشد، تلفیق شده و در نهایت به یک پیش بینی نزدیک به واقعیت در مورد بازده سرمایه گذاری ختم گردد.
پنج فاکتور رایج در مطالعات امکان سنجی را به اختصار تلوس (TELOS) می نامند که عبارتند ازامکان سنجی فنی (Technical Feasibility)، امکان سنجی اقتصادی (Economic Feasibility)، امکان سنجی قانونی (Legal Feasibility)، امکان سنجی عملیاتی (Operational Feasibility) و امکان سنجی زمان بندی (Scheduling Feasibility) که بنا به درخواست کارفرما به آنها  پرداخته خواهد شد. تیم داپر همراه شما در مطالعات امکان سنجی خواهد بود.

-    پیاده سازی فرآیندهای سازمانی (Organizational Process)

هدف معلوم است! تولید! راه رسیدن به هدف نیز باید صحیح تعریف شود. برنامه استارتژیک سازمان همان چیزی است که بر مبنای آن، فرآیندهای اجرایی تعریف می گردند. در واقع فرآیندها، راه رسیدن به همان هدف معلوم با تعریف واحدها، ارتباط بین آنها و ماموریتی که به هریک از آنها سپرده می شود به بهینه ترین شکل ممکن و در راستای سیاست های راهبردی سازمان است.

Engineering-Consulting-Services-daperco.com.JPGدر پیاده سازی فرآیندها، نمودار سازمانی، فعالیت های اصلی، گردش کار و نقشه فرآیند مشخص شده، دستورالعمل ها و فرم های مورد نیاز تهیه می شوند و معلوم می شود که هر واحد به چه شکل و بر اساس چه معیاری ارزیابی خواهد شد. نباید فراموش کرد که بهترین زمان برای طراحی فرآیندهای یک سازمان، پیش از شروع بهره برداری و شکل گیری ارتباطات است. اما هیچ وقت برای نظم دهی و بهینه سازی سیستم دیر نیست.

-    پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات (Maintenance & Repair)

روشن نگه داشتن خط تولید برای تحقق برنامه سالانه یکی از مهم ترین اقداماتی است که باید در زمان بهره برداری از کارخانه انجام گیرد. این کار تخصص تیم دانش پراتیک است. فعالیت در محدوده نقطه بهینه برای داشتن حداکثر زمان کارکرد با حداقل هزینه در کارخانه جات به صورت هم زمان، یکی از مهم ترین اهدافی است که تنها با یک سیستم جامع نگهداری و تعمیرات ممکن خواهد بود.
دانش پراتیک، نگهداری و تعمیرات در مجتمع های معدنی را در پنج دسته روانکاری، کالیبراسیون، تعمیر و تعویض، بازرسی و نظافت صنعتی تقسیم بندی می کند و بنا به نیاز هر بخش، استراتژی ها و راهکارهای نت شامل نت پیشگیرانه (PM: Preventive Maintenance)، نت اصلاحی (CM: Corrective Maintenance)، نت مبتنی بر وضعیت (CBM: Condition Base Monitoring)، نت مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM: Reliability Centered Maintenance) و ... را پیشنهاد می نماید.

PDCA-Cycle-daperco.com.jpgپیاده سازی کامل سیستم نگهداری و تعمیرات یک فرآیند زمان بر است که پس از شکل گیری پایه های آن، به صورت مستمر نیاز به بهینه سازی و اصلاح دارد. در واقع باید چرخه دمینگ (PDCA) ملکه ذهن تمام پرسنل مستقر در تیم تعمیرات کارفرما شود. در یک سیستم نت قابل قبول، کلیه اقدامات تعمیراتی و اصلاحی باید مستند باشند و علل خرابی ها ریشه یابی شود تا از وقوع مجدد آنها پیشگیری به عمل آید. همچنین باید وضعیت تجهیزات پایش شود و خرابی ها تا حد امکان پیش بینی گردند. در چنین سیستمی، توقفات اضطراری بعد از مدتی به حداقل رسیده و قسمت عمده توقفات به صورت برنامه ریزی شده خواهد شد.

تماس با ما و ثبت سفارش
بررسی اولیه پروژه توسط متخصصان
مشاوره، بررسی دیدگاه ها،امکان پذیری، منابع و محدودیت ها
رسیدن به درک مشترک و عقد قرارداد
ارائه برنامه زمان بندی انجام پروژه
انجام پروژه مطابق برنامه ارائه شده
تحویل پروژه و پایان
صفحه مناسب چاپ