شرکت دانش پراتیک-ایده هایی برای بی نظیر بودن
Daper co Vs Chalenges

درباره دانش پراتیک

شرکت دانش پراتیک فعالیت خود را در سال 1388 با نام شرکت فناوران پاسارگاد شاهوار آغاز نمود. در سال 1392 با تصویب هیات مدیره، نام شرکت به "دانش پراتیک" تغییر یافته و در اداره ثبت اسناد به ثبت رسید. در همین سال این شرکت با ارائه طرح طراحی و ساخت دستگاه نمونه سازی سریع وارد پارک علم و فناوری استان سمنان گردید. از مهم ترین پروژه های انجام شده توسط اعضای این شرکت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

About Us

دانلود باکس