شرکت دانش پراتیک-ایده هایی برای بی نظیر بودن
Daper co Vs Chalenges

طراحی پلنت های فرآوری معدنی

صنعت معدن به عنوان یکی از صنایع پر سود، همیشه برای سرمایه گذاران از جذابیت خاصی برخوردار بوده است. ساختن پول از سنگ یا خاک که همان ماده اولیه در پلنت های معدنی می باشد، به دلایل مختلف از جمله عدم وابستگی به تامین کننده و شرایط اقتصادی کشورها، بر این جذابیت افزوده است.

در پلنت های فرآوری معدنی، هدف تبدیل ماده خام (کانسنگ) به یک یا چند محصول با خصوصیات کیفی و کمی معین و قابل فروش است. با ارزش و یا بی ارزش بودن هر ماده معدنی تابعی از زمان، پیشرفت های تکنولوژیکی و موقعیت اقتصادی می باشد.

Mineral-Process-daperco.com.JPGتیم مهندسی دانش پراتیک (داپر)، در ابتدای امر، بر اساس این شاخص ها، در صورت درخواست و دستور کارفرما، توجیه اقتصادی و امکان سنجی طرح را بررسی می کند و اطلاعات کاملی را بر اساس شرایط روز و پیش بینی ها ارائه می نماید. سپس بر اساس مطالعات اکتشافی و نتایج آزمایشات انجام شده بر روی کانسنگ، با توجه به ذخیره معدن، خواص شیمیایی، فیزیکی و کریستالوگرافی و همچنین نوع کانی (خالص، سولفیدی و یا اکسیدی)، روش های فرآوری و پرعیار سازی پیشنهاد می گردد. از مهم ترین روش های فیزیکی پرعیار سازی که عمدتا در پلنت های فرآوری مس، آهن، سرب و روی و ... مورد استفاده قرار می گیرد می توان از جدایش بر اساس خواص نوری و رادیو اکتیویته، اختلاف وزن، اختلاف در خواص سطحی کانی ها، خواص مغناطیسی و خواص هدایت الکتریکی نام برد. لازم به توضیح است در طراحی یک پلنت پارامترهای بسیاری دخیل هستند که برای هر پروژه منحصر به فرد بوده و باید در طراحی لحاظ گردد. به طور کلی فرآیند های اصلی در یک کارخانه فرآوری معدنی در شکل زیر آورده شده است:

Main-Process-in-Mine-daperco.com.JPGبرای طراحی پلنت های خردایش و فرآوری، دانش پراتیک از ابتدا در کنار شماست و با استفاده از تجربه و توانایی های خود می تواند شما را در دستیابی به خط تولید بهینه با در نظر گرفتن  شرایط اقتصادی سرمایه گذار همراهی نماید. تیم داپر به کار خود عشق می ورزد و با خود عهد کرده است که خود را از کارفرما جدا ندیده و منفعت را بر کیفیت ارجح نداند.

تماس با ما و ثبت سفارش
بررسی اولیه پروژه توسط متخصصان
مشاوره، بررسی دیدگاه ها،امکان پذیری، منابع و محدودیت ها
رسیدن به درک مشترک و عقد قرارداد
ارائه برنامه زمان بندی انجام پروژه
انجام پروژه مطابق برنامه ارائه شده
تحویل پروژه و پایان
صفحه مناسب چاپ