شرکت دانش پراتیک-ایده هایی برای بی نظیر بودن
Daper co Vs Chalenges

نمونه کارهای اجرا و ساخت شرکت دانش پراتیک

عمده پروژه های اجرایی انجام شده توسط دانش پراتیک به صورت مدیریت پیمان بوده است. نظارت و کنترل صحیح انجام پروژه ها، شناخت درست نقاط حساس و مدیریت زمان، از مهم ترین قواعد و پیش فرض های تیم داپر است. گوشه ای از پروژه های ساخت و اجرا که اعضای داپر در آن سهیم بوده اند در ادامه آورده شده است.

1. پروژه توسعه خط سنگ شکنی و اضافه کردن رولر کراشر (سنگ شکن غلتکی) به خط سنگ شکنی موجود شرکت مس کاوان عباس آباد

Roller-Crusher-Project-daperco.com.jpg2. طراحی و اجرای واحد آبگیری شرکت مس کاوان عباس آباد

Filter-Press-Project-daperco.com.jpg3. ایستگاه پمپاژ شرکت مس کاوان عباس آباد

Pump-Station-Project3-daperco.com.jpg4. اجرای جایگاه سوخت شرکت مس کاوان

تماس با ما و ثبت سفارش
بررسی اولیه پروژه توسط متخصصان
مشاوره، بررسی دیدگاه ها،امکان پذیری، منابع و محدودیت ها
رسیدن به درک مشترک و عقد قرارداد
ارائه برنامه زمان بندی انجام پروژه
انجام پروژه مطابق برنامه ارائه شده
تحویل پروژه و پایان
صفحه مناسب چاپ